File NameLast Write TimeFile Size
wr010115sto60.TXT1/7/20151,371 bytes
wr010115sto61.TXT1/7/20151,371 bytes
wr010116sto97.TXT1/11/20161,377 bytes
wr010216sto87.TXT2/9/20162,841 bytes
wr010217sto96.TXT2/7/20176,800 bytes
wr010217sto97.TXT5/4/20176,748 bytes
wr010315sto66.TXT3/10/20152,832 bytes
wr010316sto84.TXT3/11/20161,365 bytes
wr010317sto95.TXT3/9/20172,879 bytes
wr010317sto96.TXT3/10/20172,832 bytes
wr010317sto97.TXT4/18/20172,830 bytes
wr010416sto62.TXT4/20/20161,382 bytes
wr010417sto87.TXT4/10/20174,377 bytes
wr010417sto88.TXT4/10/20174,296 bytes
wr010515sto73.TXT5/29/20151,397 bytes
wr010516sto109.TXT6/8/20161,375 bytes
wr010516sto110.TXT6/9/20161,386 bytes
wr010517sto131.TXT5/9/20174,329 bytes
wr010517sto132.TXT5/10/20174,368 bytes
wr010517sto133.TXT5/10/20174,463 bytes
wr010517sto134.TXT5/12/20174,434 bytes
wr010517sto135.TXT5/12/20174,296 bytes
wr010517sto136.TXT5/12/20174,463 bytes
wr010517sto137.TXT5/15/20174,320 bytes
wr010517sto138.TXT5/15/20174,320 bytes
wr010517sto139.TXT5/16/20174,296 bytes
wr010517sto144.TXT5/26/20174,321 bytes
wr010517sto147.TXT5/26/20174,323 bytes
wr010615sto79.TXT6/16/201510,161 bytes
wr010617sto173.TXT6/8/20172,891 bytes
wr010617sto174.TXT6/8/20174,320 bytes
wr010617sto175.TXT6/8/20174,312 bytes
wr010617sto176.TXT6/14/20174,343 bytes
wr010617sto177.TXT6/15/20174,304 bytes
wr010617sto178.TXT6/27/20174,298 bytes
wr010715sto48.TXT7/6/201518,980 bytes
wr010716sto83.TXT7/8/20162,839 bytes
wr010716sto84.TXT7/18/20162,841 bytes
wr010815sto77.TXT8/6/201511,630 bytes
wr010815sto78.TXT8/7/201511,634 bytes
wr010816sto70.TXT8/18/20162,853 bytes
wr010816sto71.TXT8/18/20162,832 bytes
wr010816sto73.TXT8/30/20162,841 bytes
wr010816sto74.TXT9/1/20162,849 bytes
wr010817sto122.TXT8/8/20172,882 bytes
wr010817sto123.TXT9/18/20172,846 bytes
wr010916sto100.TXT9/6/20162,842 bytes
wr010916sto101.TXT9/9/20162,836 bytes
wr010916sto102.TXT9/21/20162,833 bytes
wr010916sto96.TXT9/6/20162,842 bytes
wr010916sto97.TXT9/6/20162,839 bytes
wr010916sto98.TXT9/6/20162,850 bytes
wr010916sto99.TXT9/6/20162,835 bytes
wr010917sto76.TXT9/8/20172,842 bytes
wr010917sto77.TXT10/17/20172,847 bytes
wr011015sto77.TXT10/6/20151,372 bytes
wr011015sto79.TXT10/15/20151,365 bytes
wr011015sto81.TXT11/2/20151,365 bytes
wr011016sto113.TXT10/13/20164,599 bytes
wr011017sto115.TXT10/6/20172,950 bytes
wr011017sto116.TXT10/6/20172,831 bytes
wr011017sto117.TXT10/6/20172,831 bytes
wr011017sto118.TXT10/6/20172,831 bytes
wr011017sto119.TXT10/10/20172,848 bytes
wr011017sto120.TXT10/10/20172,831 bytes
wr011115sto74.TXT11/6/20151,376 bytes
wr011115sto75.TXT11/13/20151,370 bytes
wr011117sto79.TXT11/6/20178,760 bytes
wr011117sto80.TXT11/12/20178,793 bytes
wr011117sto81.TXT11/13/20178,708 bytes
wr011216sto105.TXT12/6/20166,792 bytes
wr011217sto120.TXT12/8/201711,793 bytes
wr011217sto122.TXT12/8/201711,983 bytes
wr011217sto124.TXT12/11/201711,640 bytes
wr011217sto125.TXT12/11/201711,791 bytes
wr011217sto126.TXT12/11/201711,689 bytes
wr011217sto127.TXT12/11/201711,626 bytes
wr011217sto129.TXT12/12/201711,636 bytes
wr011217sto130.TXT12/14/201711,626 bytes
wr011217sto131.TXT12/15/201711,645 bytes
wr020116sto86.TXT1/11/20161,386 bytes
wr020116sto87.TXT1/12/20161,370 bytes
wr020117sto94.TXT1/9/20177,238 bytes
wr020216sto113.TXT3/4/20161,375 bytes
wr020217sto91.TXT5/4/20176,748 bytes
wr020315sto51.TXT3/10/20151,366 bytes
wr020315sto52.TXT3/10/20151,368 bytes
wr020315sto53.TXT3/11/20151,371 bytes
wr020315sto54.TXT3/12/20151,371 bytes
wr020317sto101.TXT3/8/20174,299 bytes
wr020317sto102.TXT3/8/20174,299 bytes
wr020317sto103.TXT4/18/20174,297 bytes
wr020416sto77.TXT4/20/20161,385 bytes
wr020417sto98.TXT4/10/20174,356 bytes
wr020515sto75.TXT5/29/20154,330 bytes
wr020516sto63.TXT5/11/20162,838 bytes
wr020516sto64.TXT5/11/20162,838 bytes
wr020516sto65.TXT5/11/20162,835 bytes
wr020517sto143.TXT5/9/20174,325 bytes
wr020517sto144.TXT5/12/20174,504 bytes
wr020517sto145.TXT5/17/20174,328 bytes
wr020517sto148.TXT5/26/20174,343 bytes
wr020517sto150.TXT5/26/20174,318 bytes
wr020517sto151.TXT6/1/20174,323 bytes
wr020615sto88.TXT6/16/201510,161 bytes
wr020616sto99.TXT6/10/20161,364 bytes
wr020617sto128.TXT6/7/20172,833 bytes
wr020617sto129.TXT6/14/20172,847 bytes
wr020716sto78.TXT7/19/20162,859 bytes
wr020815sto65.TXT8/7/201511,632 bytes
wr020816sto78.TXT8/11/20164,309 bytes
wr020816sto79.TXT8/12/20164,297 bytes
wr020817sto134.TXT8/9/20174,374 bytes
wr020817sto135.TXT8/11/20174,304 bytes
wr020817sto137.TXT9/18/20174,312 bytes
wr020817sto138.TXT9/18/20174,315 bytes
wr020916sto108.TXT9/9/20161,385 bytes
wr020916sto109.TXT9/9/20162,831 bytes
wr020916sto111.TXT9/21/20162,833 bytes
wr020917sto105.TXT9/18/20172,845 bytes
wr020917sto106.TXT10/17/20172,847 bytes
wr021015sto84.TXT10/9/20151,377 bytes
wr021016sto118.TXT10/7/20164,314 bytes
wr021016sto119.TXT10/13/20164,606 bytes
wr021017sto77.TXT10/9/20172,870 bytes
wr021017sto78.TXT10/9/20172,854 bytes
wr021017sto79.TXT10/10/20172,829 bytes
wr021017sto80.TXT10/11/20172,845 bytes
wr021117sto106.TXT11/12/20178,787 bytes
wr021117sto107.TXT11/13/20178,709 bytes
wr021117sto108.TXT11/13/20178,694 bytes
wr021215sto76.TXT12/10/20151,381 bytes
wr021215sto77.TXT12/10/20151,385 bytes
wr021215sto78.TXT12/14/20151,380 bytes
wr021215sto79.TXT12/14/20151,378 bytes
wr021216sto125.TXT1/18/20175,801 bytes
wr021217sto142.TXT12/11/201711,940 bytes
wr021217sto143.TXT12/11/201711,644 bytes
wr021217sto144.TXT12/11/201711,657 bytes
wr021217sto145.TXT12/11/201711,626 bytes
wr021217sto146.TXT12/14/201711,626 bytes
wr021217sto147.TXT12/15/201711,671 bytes
wr021217sto148.TXT12/18/201711,626 bytes
wr030116sto83.TXT1/11/20161,377 bytes
wr030116sto84.TXT1/11/20161,388 bytes
wr030117sto74.TXT1/9/20177,226 bytes
wr030117sto75.TXT1/9/20177,230 bytes
wr030117sto76.TXT1/12/20177,227 bytes
wr030117sto77.TXT1/12/20178,692 bytes
wr030217sto87.TXT5/4/20175,762 bytes
wr030316sto73.TXT3/8/20161,387 bytes
wr030316sto74.TXT3/11/20161,378 bytes
wr030317sto100.TXT4/18/20174,297 bytes
wr030317sto99.TXT3/8/20174,309 bytes
wr030416sto78.TXT4/20/20161,370 bytes
wr030417sto112.TXT4/11/20177,242 bytes
wr030417sto113.TXT4/11/20177,475 bytes
wr030417sto114.TXT4/17/20177,244 bytes
wr030417sto115.TXT4/17/20177,246 bytes
wr030516sto101.TXT6/8/20164,304 bytes
wr030516sto102.TXT6/9/20164,304 bytes
wr030517sto114.TXT5/9/20174,327 bytes
wr030517sto115.TXT5/12/20174,448 bytes
wr030517sto116.TXT5/15/20174,328 bytes
wr030517sto117.TXT5/17/20174,298 bytes
wr030517sto118.TXT5/17/20174,298 bytes
wr030517sto123.TXT5/26/20174,323 bytes
wr030517sto124.TXT5/29/20174,328 bytes
wr030615sto92.TXT6/16/201510,161 bytes
wr030616sto97.TXT6/9/20162,848 bytes
wr030617sto135.TXT6/21/20172,883 bytes
wr030617sto136.TXT6/21/20172,849 bytes
wr030716sto118.TXT7/8/20162,842 bytes
wr030716sto119.TXT7/11/20162,837 bytes
wr030716sto121.TXT7/11/20162,839 bytes
wr030716sto122.TXT7/11/20162,839 bytes
wr030716sto123.TXT7/11/20162,835 bytes
wr030716sto124.TXT7/11/20162,839 bytes
wr030716sto125.TXT7/13/20162,830 bytes
wr030717sto105.TXT7/14/20174,319 bytes
wr030815sto64.TXT8/12/201511,633 bytes
wr030816sto68.TXT8/11/20164,310 bytes
wr030816sto69.TXT8/12/20164,302 bytes
wr030817sto107.TXT8/9/20172,897 bytes
wr030817sto108.TXT8/10/20172,848 bytes
wr030817sto109.TXT9/18/20172,838 bytes
wr030817sto111.TXT9/18/20172,846 bytes
wr030915sto89.TXT9/10/20151,380 bytes
wr030916sto116.TXT9/21/20162,833 bytes
wr030917sto104.TXT10/17/20171,382 bytes
wr031016sto92.TXT10/12/20164,295 bytes
wr031016sto93.TXT10/14/20164,612 bytes
wr031017sto92.TXT10/9/20172,889 bytes
wr031017sto93.TXT10/9/20172,846 bytes
wr031017sto94.TXT10/12/20172,841 bytes
wr031116sto67.TXT11/14/20164,307 bytes
wr031117sto102.TXT11/12/20178,852 bytes
wr031117sto103.TXT11/13/20178,709 bytes
wr031117sto104.TXT11/13/20178,708 bytes
wr031215sto71.TXT12/10/20151,395 bytes
wr031215sto72.TXT12/11/20151,370 bytes
wr031216sto98.TXT12/27/20165,762 bytes
wr031217sto124.TXT12/11/201713,229 bytes
wr031217sto125.TXT12/11/201713,167 bytes
wr031217sto126.TXT12/11/201713,329 bytes
wr031217sto127.TXT12/11/201713,092 bytes
wr031217sto128.TXT12/13/201713,092 bytes
wr031217sto129.TXT12/14/201713,160 bytes
wr040116sto68.TXT1/18/20161,377 bytes
wr040117sto79.TXT1/12/20179,679 bytes
wr040217sto83.TXT2/13/20175,801 bytes
wr040217sto84.TXT5/4/20175,762 bytes
wr040315sto59.TXT3/11/20151,371 bytes
wr040316sto77.TXT3/11/20161,367 bytes
wr040317sto76.TXT4/18/20177,228 bytes
wr040416sto85.TXT4/20/20161,364 bytes
wr040416sto86.TXT4/26/20161,385 bytes
wr040417sto87.TXT4/10/201711,648 bytes
wr040417sto88.TXT4/18/201711,641 bytes
wr040515sto117.TXT5/29/201513,118 bytes
wr040516sto133.TXT5/13/20162,833 bytes
wr040516sto134.TXT5/9/20162,877 bytes
wr040516sto135.TXT5/13/20162,837 bytes
wr040516sto136.TXT5/25/20162,834 bytes
wr040517sto90.TXT5/10/20174,386 bytes
wr040517sto91.TXT5/11/20174,336 bytes
wr040517sto92.TXT5/15/20174,319 bytes
wr040517sto93.TXT5/15/20174,334 bytes
wr040517sto94.TXT5/17/20174,311 bytes
wr040517sto97.TXT5/26/20174,346 bytes
wr040615sto100.TXT6/16/201510,166 bytes
wr040616sto104.TXT6/13/20164,304 bytes
wr040616sto105.TXT6/13/20164,298 bytes
wr040717sto118.TXT7/14/20174,300 bytes
wr040815sto75.TXT8/14/201511,634 bytes
wr040815sto76.TXT8/24/201511,642 bytes
wr040816sto110.TXT8/11/20164,311 bytes
wr040816sto111.TXT8/18/20164,302 bytes
wr040817sto112.TXT8/9/20172,908 bytes
wr040817sto113.TXT8/10/20172,870 bytes
wr040817sto114.TXT8/11/20174,296 bytes
wr040817sto115.TXT8/14/20172,831 bytes
wr040817sto116.TXT9/18/20172,846 bytes
wr040915sto59.TXT9/9/20151,371 bytes
wr040915sto60.TXT9/30/20151,377 bytes
wr040916sto100.TXT9/21/20162,833 bytes
wr040916sto99.TXT9/12/20162,830 bytes
wr040917sto94.TXT9/11/20174,298 bytes
wr040917sto95.TXT9/13/20174,303 bytes
wr040917sto96.TXT9/14/20174,295 bytes
wr040917sto97.TXT9/14/20174,307 bytes
wr040917sto98.TXT10/19/20174,304 bytes
wr041016sto93.TXT10/12/20164,295 bytes
wr041016sto94.TXT10/14/20164,674 bytes
wr041017sto93.TXT10/9/20172,912 bytes
wr041017sto94.TXT10/10/20172,837 bytes
wr041017sto95.TXT10/12/20172,829 bytes
wr041017sto96.TXT10/12/20172,829 bytes
wr041115sto63.TXT11/17/20151,375 bytes
wr041116sto76.TXT11/15/20165,796 bytes
wr041116sto77.TXT1/10/20175,764 bytes
wr041117sto101.TXT11/12/20178,830 bytes
wr041117sto102.TXT11/12/20178,731 bytes
wr041117sto103.TXT11/12/20178,710 bytes
wr041117sto104.TXT11/13/20178,709 bytes
wr041215sto73.TXT12/11/20151,370 bytes
wr041215sto74.TXT1/12/20161,371 bytes
wr041216sto82.TXT12/14/20165,762 bytes
wr041217sto100.TXT12/15/201711,778 bytes
wr041217sto102.TXT12/18/201711,788 bytes
wr041217sto103.TXT1/8/201811,630 bytes
wr041217sto98.TXT12/14/201711,636 bytes
wr041217sto99.TXT12/15/201711,946 bytes
wr050116sto91.TXT1/18/20161,376 bytes
wr050117sto70.TXT1/12/20178,213 bytes
wr050117sto71.TXT1/17/20178,212 bytes
wr050215sto60.TXT2/19/201530,691 bytes
wr050216sto81.TXT3/4/20161,368 bytes
wr050217sto118.TXT5/4/20175,763 bytes
wr050315sto44.TXT3/11/20151,371 bytes
wr050315sto45.TXT3/12/20151,371 bytes
wr050317sto92.TXT4/18/20177,236 bytes
wr050415sto40.TXT4/29/201527,756 bytes
wr050416sto51.TXT4/20/20161,364 bytes
wr050416sto52.TXT4/26/20161,381 bytes
wr050417sto95.TXT4/13/201713,099 bytes
wr050417sto96.TXT4/17/201713,158 bytes
wr050417sto97.TXT4/18/201713,110 bytes
wr050417sto98.TXT4/19/201713,091 bytes
wr050515sto60.TXT5/29/201513,116 bytes
wr050516sto107.TXT5/12/20161,372 bytes
wr050516sto108.TXT5/12/20161,367 bytes
wr050516sto109.TXT5/12/20161,375 bytes
wr050517sto89.TXT5/11/20172,969 bytes
wr050517sto90.TXT5/15/20172,853 bytes
wr050517sto91.TXT5/15/20172,868 bytes
wr050517sto92.TXT5/17/20172,844 bytes
wr050517sto93.TXT5/26/20172,849 bytes
wr050716sto77.TXT7/20/20162,840 bytes
wr050815sto89.TXT8/14/201511,634 bytes
wr050816sto91.TXT8/11/20164,308 bytes
wr050816sto92.TXT8/11/20164,306 bytes
wr050816sto93.TXT8/11/20164,301 bytes
wr050816sto94.TXT8/12/20164,302 bytes
wr050817sto114.TXT8/10/20174,336 bytes
wr050817sto115.TXT9/18/20174,304 bytes
wr050916sto92.TXT9/15/20162,840 bytes
wr050917sto129.TXT9/11/20174,359 bytes
wr050917sto130.TXT9/14/20174,311 bytes
wr050917sto131.TXT10/19/20174,305 bytes
wr051015sto87.TXT10/12/20152,837 bytes
wr051015sto88.TXT10/12/20152,837 bytes
wr051015sto89.TXT10/12/20152,837 bytes
wr051015sto90.TXT10/16/20152,842 bytes
wr051015sto91.TXT11/2/20152,831 bytes
wr051015sto92.TXT11/2/20152,831 bytes
wr051015sto93.TXT11/3/20152,855 bytes
wr051016sto89.TXT10/12/20164,334 bytes
wr051016sto90.TXT10/14/20164,658 bytes
wr051017sto67.TXT10/10/20172,914 bytes
wr051117sto130.TXT11/12/20178,804 bytes
wr051117sto131.TXT11/13/20178,709 bytes
wr051117sto132.TXT11/13/20178,708 bytes
wr051117sto133.TXT11/13/20178,694 bytes
wr051217sto103.TXT12/15/201711,917 bytes
wr051217sto104.TXT12/15/201711,778 bytes
wr051217sto107.TXT12/18/201711,793 bytes
wr060116sto65.TXT1/12/20161,376 bytes
wr060216sto77.TXT3/4/20161,368 bytes
wr060217sto91.TXT5/4/20177,228 bytes
wr060315sto63.TXT3/12/20151,371 bytes
wr060315sto64.TXT3/12/20151,371 bytes
wr060315sto65.TXT3/16/20151,373 bytes
wr060316sto70.TXT3/11/20161,367 bytes
wr060317sto81.TXT3/13/20178,709 bytes
wr060317sto82.TXT3/13/20178,956 bytes
wr060317sto83.TXT4/11/20178,693 bytes
wr060416sto83.TXT4/20/20162,830 bytes
wr060416sto84.TXT4/26/20162,849 bytes
wr060417sto111.TXT4/13/201713,092 bytes
wr060417sto112.TXT4/17/201713,133 bytes
wr060417sto113.TXT4/19/201713,092 bytes
wr060515sto71.TXT5/29/201513,101 bytes
wr060516sto110.TXT5/12/20161,368 bytes
wr060516sto112.TXT5/13/20161,368 bytes
wr060517sto100.TXT5/17/20174,310 bytes
wr060517sto101.TXT5/26/20174,315 bytes
wr060517sto98.TXT5/11/20174,384 bytes
wr060517sto99.TXT5/15/20174,359 bytes
wr060616sto80.TXT6/14/20164,304 bytes
wr060616sto81.TXT6/20/20164,298 bytes
wr060616sto82.TXT6/20/20164,299 bytes
wr060617sto142.TXT6/12/20172,848 bytes
wr060716sto110.TXT7/11/20162,843 bytes
wr060717sto129.TXT8/17/20174,309 bytes
wr060816sto57.TXT8/11/20164,296 bytes
wr060816sto58.TXT8/12/20164,302 bytes
wr060817sto129.TXT9/18/20172,846 bytes
wr060917sto132.TXT9/12/20172,833 bytes
wr060917sto133.TXT9/14/20172,845 bytes
wr060917sto134.TXT10/19/20172,848 bytes
wr061015sto74.TXT10/12/20151,372 bytes
wr061015sto75.TXT10/12/20151,371 bytes
wr061015sto76.TXT10/14/20151,374 bytes
wr061015sto77.TXT10/20/20151,375 bytes
wr061015sto78.TXT11/2/20151,365 bytes
wr061015sto79.TXT11/3/20151,380 bytes
wr061015sto80.TXT11/3/20151,372 bytes
wr061016sto73.TXT10/12/20164,360 bytes
wr061016sto74.TXT10/14/20164,674 bytes
wr061214sto48.TXT1/12/20151,371 bytes
wr061216sto155.TXT12/19/20168,784 bytes
wr061217sto102.TXT12/15/201714,795 bytes
wr061217sto103.TXT12/15/201714,710 bytes
wr061217sto104.TXT12/15/201714,631 bytes
wr061217sto105.TXT12/15/201714,719 bytes
wr061217sto106.TXT12/18/201714,701 bytes
wr070116sto91.TXT1/12/20161,376 bytes
wr070116sto92.TXT1/18/20161,367 bytes
wr070216sto46.TXT3/4/20161,364 bytes
wr070217sto115.TXT3/8/20177,228 bytes
wr070217sto116.TXT5/4/20177,229 bytes
wr070315sto69.TXT3/12/20151,371 bytes
wr070316sto72.TXT3/18/20161,381 bytes
wr070316sto73.TXT3/21/20161,365 bytes
wr070317sto89.TXT3/13/20178,709 bytes
wr070317sto90.TXT3/13/20178,696 bytes
wr070317sto91.TXT4/11/20178,693 bytes
wr070416sto56.TXT4/20/20161,387 bytes
wr070417sto115.TXT4/17/201711,667 bytes
wr070515sto65.TXT5/29/201514,575 bytes
wr070517sto104.TXT5/12/20174,311 bytes
wr070517sto105.TXT5/15/20174,328 bytes
wr070517sto106.TXT5/26/20174,333 bytes
wr070617sto108.TXT6/14/20172,916 bytes
wr070617sto109.TXT6/19/20172,831 bytes
wr070716sto108.TXT7/13/20162,857 bytes
wr070817sto100.TXT8/18/20172,830 bytes
wr070817sto101.TXT8/21/20172,833 bytes
wr070817sto102.TXT8/21/20172,837 bytes
wr070817sto98.TXT8/16/20172,850 bytes
wr070817sto99.TXT8/17/20172,844 bytes
wr070915sto65.TXT9/14/20151,372 bytes
wr070917sto93.TXT9/12/20177,290 bytes
wr070917sto94.TXT10/19/20177,243 bytes
wr071015sto67.TXT10/12/20151,371 bytes
wr071015sto68.TXT10/12/20151,371 bytes
wr071015sto69.TXT10/16/20151,365 bytes
wr071015sto70.TXT11/3/20151,370 bytes
wr071016sto90.TXT10/14/20164,649 bytes
wr071016sto91.TXT10/14/20164,295 bytes
wr071115sto56.TXT11/12/20152,839 bytes
wr071115sto57.TXT11/12/20152,839 bytes
wr071215sto72.TXT12/17/20151,367 bytes
wr071217sto85.TXT12/15/201713,339 bytes
wr071217sto86.TXT12/18/201713,243 bytes
wr071217sto87.TXT12/19/201713,091 bytes
wr080217sto82.TXT2/13/20177,253 bytes
wr080217sto83.TXT2/14/20177,304 bytes
wr080217sto84.TXT2/14/20177,243 bytes
wr080217sto85.TXT2/15/20177,230 bytes
wr080217sto86.TXT5/4/20177,228 bytes
wr080316sto80.TXT3/24/20161,384 bytes
wr080316sto81.TXT3/24/20161,370 bytes
wr080316sto82.TXT3/24/20161,370 bytes
wr080316sto83.TXT3/24/20161,372 bytes
wr080317sto66.TXT3/13/20178,720 bytes
wr080317sto67.TXT3/17/20178,696 bytes
wr080317sto68.TXT4/12/20178,693 bytes
wr080416sto73.TXT4/13/20161,365 bytes
wr080416sto74.TXT4/20/20161,365 bytes
wr080417sto115.TXT4/17/201710,201 bytes
wr080515sto59.TXT5/29/201513,106 bytes
wr080516sto91.TXT5/13/20161,382 bytes
wr080517sto83.TXT5/16/20176,044 bytes
wr080517sto84.TXT5/17/20175,842 bytes
wr080517sto86.TXT6/1/20175,764 bytes
wr080716sto96.TXT7/21/20162,855 bytes
wr080717sto129.TXT7/14/20177,290 bytes
wr080717sto130.TXT7/14/20177,244 bytes
wr080717sto131.TXT7/14/20177,261 bytes
wr080817sto85.TXT8/18/20172,844 bytes
wr080915sto71.TXT9/18/20151,365 bytes
wr080915sto72.TXT9/18/20151,365 bytes
wr080917sto81.TXT9/13/20175,800 bytes
wr080917sto82.TXT9/15/20175,784 bytes
wr080917sto83.TXT10/19/20175,778 bytes
wr081015sto75.TXT10/15/20151,366 bytes
wr081015sto76.TXT10/15/20151,378 bytes
wr081016sto119.TXT10/14/20164,675 bytes
wr081115sto89.TXT11/17/20152,836 bytes
wr081117sto111.TXT11/13/20178,696 bytes
wr081117sto112.TXT11/13/20178,745 bytes
wr081117sto113.TXT11/20/20178,707 bytes
wr081217sto71.TXT12/15/201711,850 bytes
wr081217sto73.TXT12/15/201711,625 bytes
wr081217sto74.TXT12/18/201711,627 bytes
wr081217sto75.TXT12/18/201711,643 bytes
wr090216sto82.TXT3/4/20161,377 bytes
wr090217sto85.TXT5/4/20177,228 bytes
wr090316sto63.TXT3/21/20161,369 bytes
wr090316sto64.TXT3/21/20161,372 bytes
wr090317sto89.TXT4/12/20178,693 bytes
wr090415sto56.TXT4/16/201527,785 bytes
wr090415sto57.TXT4/17/201527,759 bytes
wr090416sto91.TXT4/20/20161,369 bytes
wr090417sto120.TXT4/17/201710,176 bytes
wr090515sto78.TXT5/29/201513,125 bytes
wr090516sto105.TXT5/20/20162,833 bytes
wr090516sto106.TXT5/23/20162,843 bytes
wr090516sto107.TXT5/24/20162,838 bytes
wr090517sto133.TXT5/16/20177,245 bytes
wr090517sto134.TXT6/1/20177,289 bytes
wr090715sto59.TXT7/22/201518,964 bytes
wr090717sto113.TXT7/14/20174,299 bytes
wr090717sto114.TXT7/14/20174,322 bytes
wr090817sto110.TXT8/14/20172,880 bytes
wr090817sto111.TXT8/17/20172,845 bytes
wr090916sto83.TXT9/15/20164,298 bytes
wr090917sto76.TXT10/19/201713,108 bytes
wr091015sto61.TXT10/14/20151,374 bytes
wr091015sto62.TXT10/14/20151,383 bytes
wr091015sto63.TXT10/14/20151,366 bytes
wr091015sto64.TXT10/15/20151,367 bytes
wr091015sto65.TXT10/15/20151,366 bytes
wr091015sto66.TXT10/15/20151,377 bytes
wr091015sto67.TXT10/28/20151,375 bytes
wr091017sto110.TXT10/16/20175,796 bytes
wr091017sto111.TXT10/17/20175,764 bytes
wr091017sto112.TXT11/7/20175,763 bytes
wr091115sto94.TXT11/16/20151,374 bytes
wr091115sto95.TXT11/16/20151,372 bytes
wr091115sto97.TXT11/18/20151,365 bytes
wr091115sto98.TXT11/18/20151,379 bytes
wr091115sto99.TXT11/20/20151,365 bytes
wr091117sto102.TXT11/20/201710,161 bytes
wr091214sto43.TXT1/12/20151,371 bytes
wr091217sto85.TXT12/15/201711,701 bytes
wr091217sto86.TXT12/15/201711,704 bytes
wr091217sto87.TXT12/15/201711,700 bytes
wr091217sto88.TXT12/15/201711,856 bytes
wr091217sto89.TXT12/18/201711,644 bytes
wr091217sto90.TXT12/18/201711,768 bytes
wr091217sto91.TXT12/18/201711,773 bytes
wr100217sto92.TXT5/4/20177,228 bytes
wr100316sto70.TXT3/15/20161,370 bytes
wr100316sto71.TXT3/18/20161,391 bytes
wr100316sto72.TXT3/21/20161,369 bytes
wr100317sto92.TXT3/17/20178,701 bytes
wr100317sto93.TXT4/12/20178,693 bytes
wr100415sto72.TXT4/15/201527,757 bytes
wr100415sto73.TXT4/17/201527,759 bytes
wr100416sto119.TXT4/20/20161,386 bytes
wr100417sto128.TXT4/17/201713,157 bytes
wr100515sto74.TXT5/18/201513,109 bytes
wr100515sto75.TXT5/29/201513,110 bytes
wr100516sto81.TXT5/20/20164,297 bytes
wr100516sto82.TXT5/23/20164,308 bytes
wr100516sto83.TXT5/24/20164,303 bytes
wr100517sto125.TXT5/16/20177,286 bytes
wr100517sto126.TXT5/22/20177,289 bytes
wr100517sto127.TXT6/1/20177,245 bytes
wr100616sto90.TXT6/17/20164,299 bytes
wr100617sto95.TXT6/19/20172,848 bytes
wr100715sto69.TXT7/17/201526,310 bytes
wr100715sto70.TXT8/4/201526,299 bytes
wr100716sto93.TXT7/21/20162,834 bytes
wr100717sto101.TXT7/19/20175,764 bytes
wr100717sto102.TXT7/19/20175,764 bytes
wr100717sto103.TXT7/19/20175,764 bytes
wr100717sto104.TXT7/24/20175,787 bytes
wr100916sto119.TXT9/15/20164,317 bytes
wr100916sto120.TXT9/16/20164,299 bytes
wr100917sto97.TXT10/19/20175,777 bytes
wr101015sto54.TXT10/15/20151,371 bytes
wr101015sto55.TXT10/15/20151,366 bytes
wr101015sto56.TXT10/15/20151,371 bytes
wr101016sto89.TXT10/18/20164,676 bytes
wr101017sto112.TXT10/16/20175,814 bytes
wr101017sto113.TXT10/17/20175,774 bytes
wr101115sto83.TXT11/18/20151,365 bytes
wr101115sto84.TXT11/20/20151,362 bytes
wr101117sto90.TXT11/20/20179,081 bytes
wr101117sto92.TXT12/20/20178,716 bytes
wr101217sto88.TXT12/15/201711,704 bytes
wr101217sto90.TXT12/15/201711,814 bytes
wr101217sto91.TXT12/18/201711,768 bytes
wr110116sto95.TXT1/20/20161,378 bytes
wr110116sto96.TXT1/25/20161,364 bytes
wr110117sto86.TXT1/17/20178,300 bytes
wr110117sto87.TXT1/17/20178,216 bytes
wr110117sto88.TXT1/20/20178,229 bytes
wr110117sto89.TXT2/3/20178,213 bytes
wr110217sto81.TXT5/4/20177,236 bytes
wr110217sto82.TXT5/4/20177,228 bytes
wr110317sto111.TXT4/12/20178,694 bytes
wr110415sto73.TXT4/16/201529,225 bytes
wr110415sto74.TXT4/17/201529,225 bytes
wr110415sto75.TXT4/30/201529,223 bytes
wr110416sto89.TXT4/20/20161,365 bytes
wr110416sto90.TXT4/26/20161,373 bytes
wr110416sto91.TXT5/9/20161,370 bytes
wr110416sto92.TXT5/25/20161,370 bytes
wr110416sto93.TXT5/25/20161,374 bytes
wr110417sto106.TXT4/18/201710,239 bytes
wr110515sto80.TXT5/29/201513,102 bytes
wr110516sto115.TXT5/19/20161,371 bytes
wr110516sto116.TXT5/20/20161,366 bytes
wr110516sto117.TXT5/23/20161,377 bytes
wr110517sto115.TXT5/18/20172,900 bytes
wr110517sto116.TXT5/22/20172,889 bytes
wr110616sto78.TXT6/17/20164,299 bytes
wr110715sto81.TXT7/22/201526,292 bytes
wr110715sto82.TXT7/22/201526,292 bytes
wr110716sto105.TXT7/22/20164,306 bytes
wr110716sto106.TXT7/26/20164,310 bytes
wr110716sto107.TXT7/27/20164,313 bytes
wr110717sto95.TXT7/17/20175,845 bytes
wr110717sto96.TXT7/20/20175,763 bytes
wr110816sto71.TXT8/16/20162,846 bytes
wr110817sto107.TXT8/21/20172,838 bytes
wr110916sto164.TXT10/7/20164,297 bytes
wr110917sto67.TXT9/21/20174,298 bytes
wr110917sto68.TXT10/19/20174,311 bytes
wr111015sto73.TXT10/19/20151,365 bytes
wr111015sto74.TXT10/20/20151,369 bytes
wr111015sto75.TXT11/4/20151,372 bytes
wr111016sto115.TXT10/18/20164,703 bytes
wr111016sto116.TXT10/19/20164,296 bytes
wr111017sto105.TXT10/16/20174,374 bytes
wr111017sto106.TXT10/17/20174,304 bytes
wr111017sto107.TXT11/14/20174,297 bytes
wr111115sto100.TXT11/16/20151,378 bytes
wr111115sto102.TXT11/18/20151,373 bytes
wr111115sto105.TXT12/1/20151,368 bytes
wr120117sto100.TXT2/23/20179,681 bytes
wr120117sto99.TXT1/20/20179,700 bytes
wr120217sto101.TXT5/4/20177,229 bytes
wr120317sto88.TXT4/12/20178,693 bytes
wr120317sto89.TXT4/18/20178,694 bytes
wr120415sto93.TXT4/30/201529,223 bytes
wr120416sto88.TXT4/26/20162,869 bytes
wr120417sto116.TXT4/18/201714,612 bytes
wr120417sto117.TXT4/25/201714,559 bytes
wr120515sto74.TXT5/29/201513,116 bytes
wr120516sto96.TXT5/17/20161,388 bytes
wr120516sto97.TXT5/20/20161,371 bytes
wr120516sto98.TXT5/23/20161,376 bytes
wr120516sto99.TXT5/24/20161,369 bytes
wr120517sto91.TXT5/17/20172,896 bytes
wr120517sto92.TXT5/17/20172,862 bytes
wr120517sto93.TXT6/1/20172,862 bytes
wr120615sto102.TXT6/18/201510,187 bytes
wr120615sto103.TXT6/18/201510,162 bytes
wr120617sto109.TXT6/20/20174,312 bytes
wr120716sto92.TXT7/20/20162,838 bytes
wr120717sto126.TXT7/17/20175,812 bytes
wr120717sto127.TXT7/20/20175,762 bytes
wr120717sto128.TXT7/20/20175,777 bytes
wr120717sto129.TXT7/24/20175,777 bytes
wr120817sto95.TXT8/21/20172,849 bytes
wr120916sto113.TXT9/20/20164,299 bytes
wr120916sto114.TXT9/20/20164,317 bytes
wr120916sto115.TXT9/20/20164,317 bytes
wr120917sto77.TXT9/21/20175,785 bytes
wr120917sto78.TXT10/17/20175,777 bytes
wr121015sto71.TXT10/27/20151,365 bytes
wr121015sto72.TXT10/27/20151,370 bytes
wr121016sto100.TXT10/18/20164,723 bytes
wr121017sto119.TXT10/17/20178,696 bytes
wr121017sto120.TXT10/20/20178,694 bytes
wr121115sto84.TXT11/18/20151,372 bytes
wr121215sto87.TXT12/18/20151,373 bytes
wr130115sto76.TXT1/27/201510,166 bytes
wr130117sto00.TXT3/30/20171,349 bytes
wr130117sto102.TXT1/20/20179,694 bytes
wr130216sto63.TXT2/19/20161,365 bytes
wr130217sto91.TXT2/20/20177,228 bytes
wr130217sto92.TXT4/3/20177,228 bytes
wr130317sto94.TXT3/30/20178,752 bytes
wr130317sto95.TXT4/17/20178,694 bytes
wr130415sto82.TXT4/24/201527,761 bytes
wr130416sto64.TXT4/26/20161,367 bytes
wr130417sto112.TXT4/18/201713,171 bytes
wr130515sto83.TXT5/29/201513,087 bytes
wr130516sto66.TXT5/23/20162,842 bytes
wr130516sto67.TXT5/24/20162,842 bytes
wr130516sto68.TXT5/24/20162,837 bytes
wr130517sto105.TXT6/1/20174,329 bytes
wr130617sto111.TXT6/20/20177,278 bytes
wr130617sto112.TXT6/27/20177,244 bytes
wr130715sto74.TXT7/22/201525,814 bytes
wr130716sto78.TXT7/18/20165,769 bytes
wr130717sto89.TXT7/19/20175,763 bytes
wr130815sto73.TXT8/18/201511,634 bytes
wr130815sto74.TXT8/18/201511,634 bytes
wr130816sto79.TXT8/18/20162,832 bytes
wr130917sto73.TXT9/18/20174,311 bytes
wr130917sto74.TXT9/21/20174,322 bytes
wr130917sto75.TXT9/21/20174,296 bytes
wr130917sto79.TXT10/19/20174,312 bytes
wr131016sto89.TXT10/18/20164,674 bytes
wr131017sto116.TXT10/23/20174,319 bytes
wr131017sto117.TXT10/23/20174,319 bytes
wr131115sto68.TXT11/18/20151,369 bytes
wr131115sto69.TXT11/18/20151,394 bytes
wr131115sto70.TXT11/18/20151,365 bytes
wr131115sto71.TXT11/18/20151,380 bytes
wr131115sto72.TXT11/19/20151,368 bytes
wr131116sto100.TXT11/18/20164,297 bytes
wr131116sto101.TXT11/21/20164,314 bytes
wr131116sto102.TXT11/21/20164,317 bytes
wr131117sto97.TXT11/23/20178,911 bytes
wr131117sto98.TXT11/24/20178,709 bytes
wr131117sto99.TXT11/24/20178,695 bytes
wr131216sto128.TXT12/27/20167,228 bytes
wr131216sto129.TXT12/27/20167,250 bytes
wr131216sto130.TXT12/27/20167,240 bytes
wr140115sto92.TXT1/22/201510,167 bytes
wr140115sto93.TXT2/2/201510,175 bytes
wr140117sto100.TXT1/20/20179,714 bytes
wr140117sto101.TXT1/20/20179,705 bytes
wr140217sto105.TXT4/3/20178,215 bytes
wr140315sto46.TXT3/20/20151,373 bytes
wr140316sto74.TXT3/30/20162,847 bytes
wr140317sto72.TXT4/17/20178,694 bytes
wr140416sto83.TXT4/20/20161,375 bytes
wr140416sto84.TXT4/21/20161,376 bytes
wr140416sto85.TXT5/4/20161,375 bytes
wr140515sto88.TXT5/29/201513,099 bytes
wr140516sto92.TXT5/20/20161,371 bytes
wr140516sto93.TXT5/23/20161,376 bytes
wr140517sto145.TXT6/1/20174,329 bytes
wr140617sto115.TXT6/20/20175,801 bytes
wr140716sto81.TXT7/19/20162,832 bytes
wr140716sto85.TXT7/20/20162,832 bytes
wr140716sto86.TXT7/22/20162,841 bytes
wr140717sto86.TXT7/20/20175,769 bytes
wr140815sto64.TXT8/20/201511,643 bytes
wr140815sto65.TXT8/21/201511,633 bytes
wr140816sto96.TXT8/22/20162,833 bytes
wr140816sto98.TXT9/1/20162,840 bytes
wr140816sto99.TXT9/8/20162,840 bytes
wr140817sto114.TXT8/21/20173,082 bytes
wr140817sto115.TXT8/22/20172,855 bytes
wr140817sto116.TXT8/28/20172,845 bytes
wr140817sto117.TXT8/28/20173,139 bytes
wr140817sto118.TXT8/29/20173,112 bytes
wr140915sto82.TXT10/6/20158,713 bytes
wr140916sto137.TXT9/20/20164,356 bytes
wr140916sto138.TXT10/14/20164,639 bytes
wr140917sto160.TXT10/17/20175,779 bytes
wr141015sto67.TXT10/27/20151,382 bytes
wr141016sto71.TXT10/24/20164,313 bytes
wr141116sto89.TXT11/29/20164,359 bytes
wr141117sto72.TXT11/23/201711,786 bytes
wr141117sto73.TXT11/24/201711,652 bytes
wr141214sto65.TXT1/7/20157,236 bytes
wr141216sto88.TXT12/23/20167,245 bytes
wr141216sto89.TXT12/23/20167,245 bytes
wr141216sto90.TXT12/23/20167,248 bytes
wr141216sto91.TXT12/23/20167,247 bytes
wr141216sto93.TXT12/23/20167,247 bytes
wr141216sto97.TXT12/26/20167,243 bytes
wr141216sto98.TXT12/28/20167,230 bytes
wr150116sto78.TXT2/1/20161,365 bytes
wr150217sto85.TXT4/3/20178,214 bytes
wr150315sto51.TXT3/20/20151,373 bytes
wr150316sto56.TXT3/30/20161,381 bytes
wr150316sto57.TXT3/30/20161,383 bytes
wr150317sto71.TXT4/17/20178,694 bytes
wr150416sto71.TXT4/20/20161,365 bytes
wr150416sto72.TXT4/20/20161,377 bytes
wr150416sto73.TXT4/21/20161,372 bytes
wr150515sto81.TXT5/21/201513,118 bytes
wr150516sto84.TXT5/23/20161,376 bytes
wr150517sto114.TXT5/25/20177,301 bytes
wr150517sto115.TXT5/25/20177,229 bytes
wr150517sto116.TXT5/25/20177,245 bytes
wr150517sto117.TXT5/26/20177,229 bytes
wr150617sto103.TXT6/21/20172,846 bytes
wr150617sto104.TXT6/21/20172,833 bytes
wr150716sto105.TXT7/20/20162,862 bytes
wr150716sto106.TXT7/22/20162,835 bytes
wr150716sto107.TXT7/22/20162,835 bytes
wr150716sto108.TXT7/22/20162,837 bytes
wr150716sto109.TXT7/25/20162,840 bytes
wr150816sto100.TXT8/24/20161,375 bytes
wr150816sto101.TXT8/30/20162,840 bytes
wr150816sto103.TXT8/30/20162,833 bytes
wr150816sto104.TXT8/30/20162,843 bytes
wr150817sto142.TXT8/20/20175,814 bytes
wr150817sto143.TXT8/21/20176,071 bytes
wr150817sto144.TXT8/22/20175,776 bytes
wr150817sto145.TXT8/28/20176,359 bytes
wr150817sto146.TXT8/29/20176,065 bytes
wr150916sto110.TXT9/20/20164,307 bytes
wr150916sto111.TXT9/20/20164,338 bytes
wr150916sto112.TXT10/19/20164,676 bytes
wr150917sto114.TXT9/21/20174,354 bytes
wr150917sto115.TXT10/17/20174,313 bytes
wr151016sto77.TXT10/24/20164,313 bytes
wr151017sto111.TXT10/20/20172,849 bytes
wr151117sto135.TXT11/23/201711,784 bytes
wr151117sto136.TXT11/24/201711,626 bytes
wr151214sto54.TXT1/12/20157,235 bytes
wr151216sto101.TXT12/22/20168,733 bytes
wr151216sto103.TXT12/22/20168,709 bytes
wr160117sto86.TXT1/24/20178,252 bytes
wr160217sto68.TXT2/21/20178,266 bytes
wr160217sto69.TXT2/22/20178,214 bytes
wr160217sto70.TXT4/3/20178,214 bytes
wr160315sto45.TXT3/26/20151,372 bytes
wr160317sto93.TXT4/17/201711,146 bytes
wr160416sto91.TXT4/21/20161,378 bytes
wr160416sto93.TXT4/22/20161,370 bytes
wr160416sto94.TXT4/22/20161,366 bytes
wr160515sto95.TXT5/29/201513,102 bytes
wr160516sto126.TXT5/23/20161,377 bytes
wr160516sto127.TXT5/25/20161,368 bytes
wr160517sto100.TXT5/25/20177,333 bytes
wr160517sto101.TXT5/26/20177,229 bytes
wr160616sto70.TXT6/27/20162,837 bytes
wr160617sto106.TXT6/21/20175,800 bytes
wr160617sto107.TXT7/4/20175,786 bytes
wr160617sto108.TXT7/4/20175,762 bytes
wr160617sto109.TXT8/18/20175,826 bytes
wr160716sto88.TXT7/22/20162,835 bytes
wr160716sto89.TXT7/26/20162,837 bytes
wr160816sto109.TXT8/24/20162,864 bytes
wr160816sto110.TXT8/30/20162,848 bytes
wr160817sto130.TXT8/21/20177,567 bytes
wr160817sto131.TXT8/21/20177,231 bytes
wr160817sto132.TXT8/22/20177,264 bytes
wr160817sto133.TXT8/23/20177,231 bytes
wr160817sto134.TXT8/28/20177,544 bytes
wr160817sto135.TXT8/29/20177,535 bytes
wr160916sto158.TXT9/22/20164,313 bytes
wr160916sto160.TXT10/14/20164,601 bytes
wr160916sto161.TXT10/14/20164,321 bytes
wr160917sto105.TXT9/21/20177,244 bytes
wr160917sto106.TXT9/22/20177,252 bytes
wr160917sto107.TXT10/17/20177,245 bytes
wr161016sto95.TXT10/24/20164,313 bytes
wr161017sto137.TXT10/23/20175,849 bytes
wr161017sto138.TXT10/30/20175,779 bytes
wr161017sto139.TXT10/30/20175,763 bytes
wr161115sto119.TXT12/4/20151,372 bytes
wr161116sto70.TXT11/28/20164,310 bytes
wr161116sto71.TXT11/28/20164,310 bytes
wr161117sto102.TXT11/23/201713,258 bytes
wr161117sto103.TXT11/24/201713,100 bytes
wr161215sto53.TXT12/23/20151,365 bytes
wr161216sto102.TXT12/22/20168,717 bytes
wr161216sto103.TXT12/22/20168,697 bytes
wr161216sto104.TXT12/22/20168,708 bytes
wr170115sto62.TXT1/22/20151,376 bytes
wr170115sto63.TXT1/22/20151,371 bytes
wr170115sto64.TXT1/23/20151,371 bytes
wr170117sto91.TXT1/30/20179,682 bytes
wr170217sto100.TXT4/3/20178,215 bytes
wr170316sto58.TXT4/1/20161,370 bytes
wr170317sto93.TXT4/17/20179,680 bytes
wr170416sto118.TXT4/26/20161,378 bytes
wr170515sto139.TXT5/22/201513,114 bytes
wr170515sto140.TXT5/22/201513,107 bytes
wr170515sto142.TXT5/29/201513,097 bytes
wr170516sto96.TXT5/23/20161,383 bytes
wr170517sto96.TXT5/22/20174,306 bytes
wr170517sto97.TXT5/23/20174,311 bytes
wr170517sto98.TXT5/25/20174,408 bytes
wr170517sto99.TXT5/26/20174,304 bytes
wr170615sto88.TXT6/23/201510,161 bytes
wr170615sto89.TXT6/23/201510,161 bytes
wr170616sto79.TXT6/22/20162,838 bytes
wr170616sto80.TXT6/24/20162,833 bytes
wr170617sto107.TXT6/22/20177,266 bytes
wr170617sto108.TXT6/22/20177,243 bytes
wr170617sto109.TXT6/22/20177,236 bytes
wr170617sto110.TXT6/28/20177,228 bytes
wr170617sto111.TXT7/4/20177,241 bytes
wr170715sto54.TXT8/3/201525,819 bytes
wr170716sto109.TXT7/22/20162,837 bytes
wr170716sto110.TXT7/22/20162,834 bytes
wr170716sto112.TXT7/25/20162,833 bytes
wr170716sto113.TXT7/25/20162,837 bytes
wr170717sto100.TXT7/25/20175,816 bytes
wr170817sto121.TXT8/22/201714,572 bytes
wr170817sto122.TXT8/23/201714,561 bytes
wr170817sto123.TXT8/28/201714,883 bytes
wr170817sto124.TXT8/29/201714,861 bytes
wr170916sto131.TXT10/14/20164,676 bytes
wr170917sto124.TXT10/17/20177,245 bytes
wr171015sto56.TXT11/18/20151,369 bytes
wr171016sto61.TXT10/24/20164,537 bytes
wr171017sto114.TXT11/1/20172,859 bytes
wr171017sto115.TXT11/13/20172,830 bytes
wr171116sto96.TXT11/28/20164,310 bytes
wr171117sto97.TXT11/23/201716,256 bytes
wr171117sto98.TXT11/24/201716,044 bytes
wr171117sto99.TXT11/24/201716,023 bytes
wr171215sto63.TXT12/23/20152,850 bytes
wr171216sto93.TXT12/22/20168,254 bytes
wr171216sto94.TXT12/22/20168,227 bytes
wr180115sto63.TXT1/23/20151,362 bytes
wr180116sto115.TXT1/28/20161,372 bytes
wr180117sto98.TXT1/24/20178,549 bytes
wr180117sto99.TXT1/24/20178,232 bytes
wr180216sto82.TXT2/29/20161,367 bytes
wr180217sto97.TXT4/3/20178,214 bytes
wr180316sto60.TXT3/30/20162,844 bytes
wr180317sto77.TXT4/17/20179,680 bytes
wr180416sto71.TXT4/26/20161,368 bytes
wr180416sto72.TXT4/28/20161,371 bytes
wr180416sto73.TXT5/10/20161,369 bytes
wr180417sto96.TXT5/2/201717,490 bytes
wr180417sto97.TXT5/4/201717,492 bytes
wr180515sto63.TXT5/29/201513,113 bytes
wr180516sto86.TXT5/23/20161,367 bytes
wr180516sto87.TXT5/30/20161,368 bytes
wr180517sto141.TXT5/23/20174,315 bytes
wr180517sto142.TXT5/23/20174,315 bytes
wr180517sto143.TXT5/23/20174,320 bytes
wr180517sto144.TXT5/24/20174,319 bytes
wr180517sto145.TXT5/24/20174,319 bytes
wr180517sto146.TXT5/25/20174,409 bytes
wr180517sto147.TXT5/26/20174,297 bytes
wr180617sto100.TXT7/5/20175,834 bytes
wr180617sto99.TXT7/5/20175,761 bytes
wr180717sto108.TXT7/25/20175,816 bytes
wr180717sto109.TXT7/25/20175,779 bytes
wr180815sto86.TXT8/26/201511,634 bytes
wr180817sto152.TXT8/28/201711,972 bytes
wr180916sto109.TXT10/14/20164,503 bytes
wr180917sto124.TXT10/17/20177,237 bytes
wr181016sto57.TXT10/24/20164,298 bytes
wr181016sto58.TXT10/25/20164,298 bytes
wr181017sto91.TXT10/30/20172,859 bytes
wr181017sto92.TXT11/1/20172,830 bytes
wr181115sto78.TXT11/30/20151,372 bytes
wr181115sto79.TXT12/3/20151,370 bytes
wr181117sto101.TXT11/23/201713,282 bytes
wr181117sto102.TXT11/24/201713,118 bytes
wr181117sto103.TXT11/24/201713,092 bytes
wr181117sto104.TXT11/24/201713,092 bytes
wr181215sto67.TXT12/23/20152,836 bytes
wr181216sto80.TXT12/26/20168,304 bytes
wr181216sto82.TXT12/26/20168,236 bytes
wr181216sto83.TXT12/26/20168,225 bytes
wr181216sto84.TXT12/27/20168,213 bytes
wr181216sto85.TXT12/28/20168,215 bytes
wr190115sto87.TXT2/12/201516,028 bytes
wr190115sto88.TXT2/12/201516,028 bytes
wr190117sto100.TXT1/25/20178,244 bytes
wr190117sto101.TXT1/25/20178,233 bytes
wr190117sto102.TXT1/25/20178,233 bytes
wr190117sto103.TXT1/25/20178,217 bytes
wr190117sto104.TXT1/30/20178,233 bytes
wr190117sto105.TXT1/30/20178,233 bytes
wr190216sto67.TXT2/25/20161,382 bytes
wr190216sto68.TXT2/25/20161,368 bytes
wr190216sto69.TXT2/25/20161,368 bytes
wr190216sto70.TXT2/25/20161,368 bytes
wr190217sto95.TXT4/3/20178,222 bytes
wr190315sto48.TXT3/24/20152,837 bytes
wr190315sto49.TXT3/24/20152,831 bytes
wr190315sto50.TXT3/24/20152,837 bytes
wr190315sto51.TXT3/31/20152,837 bytes
wr190317sto87.TXT4/17/20179,696 bytes
wr190417sto120.TXT5/3/201717,506 bytes
wr190515sto76.TXT5/29/201513,134 bytes
wr190516sto101.TXT5/24/20161,371 bytes
wr190516sto103.TXT6/30/20161,373 bytes
wr190517sto120.TXT5/24/20174,297 bytes
wr190517sto121.TXT5/25/20174,409 bytes
wr190517sto122.TXT5/26/20174,297 bytes
wr190616sto84.TXT7/6/20162,837 bytes
wr190616sto85.TXT7/6/20162,828 bytes
wr190617sto121.TXT6/29/20176,078 bytes
wr190617sto122.TXT6/29/20175,766 bytes
wr190716sto98.TXT8/1/20162,862 bytes
wr190716sto99.TXT8/1/20162,837 bytes
wr190717sto89.TXT7/25/20177,290 bytes
wr190717sto90.TXT7/28/20177,250 bytes
wr190815sto79.TXT9/4/201511,628 bytes
wr190815sto80.TXT9/15/201511,639 bytes
wr190816sto63.TXT8/24/20162,833 bytes
wr190817sto127.TXT8/28/20178,697 bytes
wr190817sto128.TXT8/28/20178,993 bytes
wr190916sto100.TXT10/17/20166,141 bytes
wr190917sto123.TXT10/17/20177,237 bytes
wr191016sto72.TXT10/24/20164,312 bytes
wr191017sto127.TXT11/1/20172,909 bytes
wr191115sto84.TXT12/3/20151,371 bytes
wr191117sto93.TXT11/24/201713,112 bytes
wr191117sto94.TXT11/24/201713,093 bytes
wr191216sto101.TXT12/30/20166,762 bytes
wr191216sto102.TXT12/30/20166,883 bytes
wr191216sto103.TXT1/3/20176,749 bytes
wr200116sto73.TXT1/27/20161,374 bytes
wr200117sto97.TXT1/30/20178,277 bytes
wr200117sto98.TXT1/30/20178,238 bytes
wr200216sto66.TXT3/1/20161,370 bytes
wr200217sto82.TXT3/1/20178,299 bytes
wr200217sto83.TXT3/2/20178,302 bytes
wr200217sto84.TXT5/4/20178,214 bytes
wr200317sto78.TXT3/31/20179,705 bytes
wr200317sto79.TXT4/3/201711,146 bytes
wr200317sto80.TXT4/7/201711,146 bytes
wr200515sto77.TXT5/28/201513,098 bytes
wr200516sto126.TXT6/30/20161,367 bytes
wr200517sto102.TXT5/25/20174,409 bytes
wr200517sto103.TXT5/26/20174,297 bytes
wr200616sto96.TXT7/1/20162,858 bytes
wr200617sto108.TXT6/29/20175,766 bytes
wr200617sto109.TXT6/29/20175,779 bytes
wr200715sto101.TXT7/28/201518,976 bytes
wr200715sto102.TXT7/28/201518,966 bytes
wr200715sto103.TXT7/29/201518,970 bytes
wr200715sto104.TXT7/29/201518,964 bytes
wr200715sto105.TXT7/29/201518,966 bytes
wr200715sto106.TXT7/29/201518,965 bytes
wr200715sto107.TXT7/31/201518,971 bytes
wr200716sto93.TXT7/28/20162,860 bytes
wr200716sto96.TXT7/28/20162,837 bytes
wr200717sto131.TXT7/26/20178,801 bytes
wr200717sto132.TXT7/26/20178,710 bytes
wr200717sto133.TXT8/17/20178,717 bytes
wr200916sto89.TXT10/17/20164,675 bytes
wr200917sto114.TXT10/17/20177,237 bytes
wr201017sto112.TXT11/1/20172,985 bytes
wr201017sto115.TXT11/1/20172,831 bytes
wr201017sto117.TXT11/14/20172,845 bytes
wr201115sto90.TXT12/3/20151,370 bytes
wr201117sto84.TXT11/27/201713,114 bytes
wr201117sto85.TXT11/27/201713,476 bytes
wr201117sto86.TXT11/27/201713,095 bytes
wr201117sto87.TXT12/4/201713,104 bytes
wr201117sto90.TXT12/20/201713,116 bytes
wr201216sto97.TXT12/26/20166,786 bytes
wr201216sto98.TXT12/30/20166,759 bytes
wr210115sto58.TXT1/28/201520,432 bytes
wr210115sto59.TXT1/29/201520,427 bytes
wr210115sto60.TXT1/29/201520,426 bytes
wr210115sto61.TXT1/29/201520,422 bytes
wr210117sto113.TXT1/30/20178,233 bytes
wr210216sto63.TXT2/29/20161,372 bytes
wr210217sto80.TXT3/2/20178,298 bytes
wr210217sto82.TXT5/4/20178,214 bytes
wr210316sto66.TXT3/29/20161,381 bytes
wr210316sto67.TXT3/31/20161,381 bytes
wr210317sto64.TXT3/31/20178,232 bytes
wr210317sto65.TXT4/3/20178,214 bytes
wr210516sto87.TXT5/30/20161,373 bytes
wr210517sto157.TXT5/26/20172,831 bytes
wr210616sto88.TXT7/1/20162,853 bytes
wr210617sto112.TXT6/30/20175,800 bytes
wr210715sto74.TXT7/28/201518,965 bytes
wr210715sto76.TXT7/29/201518,963 bytes
wr210715sto77.TXT7/29/201518,960 bytes
wr210715sto78.TXT8/3/201518,965 bytes
wr210716sto87.TXT7/28/20162,843 bytes
wr210716sto88.TXT7/29/20162,848 bytes
wr210716sto89.TXT7/29/20162,846 bytes
wr210716sto90.TXT7/29/20162,831 bytes
wr210717sto90.TXT7/27/20175,868 bytes
wr210717sto91.TXT7/27/20175,777 bytes
wr210717sto92.TXT7/28/20175,778 bytes
wr210717sto93.TXT8/1/20175,762 bytes
wr210717sto94.TXT8/17/20175,762 bytes
wr210815sto65.TXT8/26/201511,644 bytes
wr210915sto63.TXT11/27/20158,708 bytes
wr210915sto64.TXT12/3/20158,701 bytes
wr210916sto114.TXT10/17/20164,676 bytes
wr210917sto118.TXT10/17/20177,245 bytes
wr210917sto119.TXT10/19/20177,245 bytes
wr211017sto101.TXT10/27/20173,190 bytes
wr211017sto102.TXT11/1/20172,871 bytes
wr211017sto104.TXT11/1/20173,133 bytes
wr211115sto80.TXT12/3/20151,370 bytes
wr211117sto96.TXT11/27/201716,354 bytes
wr211117sto97.TXT11/27/201716,073 bytes
wr211117sto98.TXT11/29/201716,026 bytes
wr211216sto126.TXT12/26/20166,811 bytes
wr211216sto127.TXT12/26/20166,787 bytes
wr220217sto65.TXT3/1/20178,293 bytes
wr220217sto66.TXT3/2/20178,328 bytes
wr220317sto108.TXT3/31/20178,273 bytes
wr220317sto109.TXT4/3/20178,215 bytes
wr220415sto64.TXT5/7/201527,758 bytes
wr220416sto73.TXT4/28/20161,373 bytes
wr220416sto74.TXT5/12/20161,368 bytes
wr220417sto112.TXT5/4/201716,041 bytes
wr220517sto121.TXT5/30/20175,775 bytes
wr220517sto122.TXT5/31/20175,773 bytes
wr220616sto73.TXT7/1/20162,843 bytes
wr220617sto113.TXT6/30/20172,881 bytes
wr220617sto114.TXT6/30/20172,852 bytes
wr220617sto115.TXT6/30/20172,852 bytes
wr220715sto88.TXT7/28/201518,965 bytes
wr220715sto89.TXT7/29/201518,963 bytes
wr220715sto90.TXT7/29/201518,960 bytes
wr220716sto63.TXT7/29/20162,853 bytes
wr220717sto85.TXT7/27/20175,826 bytes
wr220717sto86.TXT7/27/20175,810 bytes
wr220717sto87.TXT7/27/20175,787 bytes
wr220717sto88.TXT7/27/20175,783 bytes
wr220717sto89.TXT7/28/20175,782 bytes
wr220717sto90.TXT7/28/20175,787 bytes
wr220717sto91.TXT7/28/20175,782 bytes
wr220717sto92.TXT7/31/20175,787 bytes
wr220717sto93.TXT8/17/20175,765 bytes
wr220717sto95.TXT8/17/20175,761 bytes
wr220717sto96.TXT8/18/20175,761 bytes
wr220717sto97.TXT8/18/20178,689 bytes
wr220817sto127.TXT8/30/201710,177 bytes
wr220817sto128.TXT9/1/201710,175 bytes
wr220915sto38.TXT10/7/20158,714 bytes
wr220916sto112.TXT10/14/20164,675 bytes
wr220917sto99.TXT10/17/201711,634 bytes
wr221015sto77.TXT10/27/20151,371 bytes
wr221017sto106.TXT10/30/20174,313 bytes
wr221017sto107.TXT10/30/20174,313 bytes
wr221017sto108.TXT11/1/20174,312 bytes
wr221017sto110.TXT11/1/20174,409 bytes
wr221115sto115.TXT11/27/20151,390 bytes
wr221115sto116.TXT12/3/20151,371 bytes
wr221214sto83.TXT1/6/20154,305 bytes
wr221214sto84.TXT1/6/20154,298 bytes
wr221215sto65.TXT12/28/20151,392 bytes
wr221215sto66.TXT12/28/20151,388 bytes
wr221215sto67.TXT12/28/20151,375 bytes
wr230117sto120.TXT1/30/20178,515 bytes
wr230117sto121.TXT2/17/20178,230 bytes
wr230117sto122.TXT2/17/20178,230 bytes
wr230117sto123.TXT2/23/20178,229 bytes
wr230217sto79.TXT2/28/20178,299 bytes
wr230217sto80.TXT3/1/20178,282 bytes
wr230217sto81.TXT3/2/20178,332 bytes
wr230217sto82.TXT5/4/20178,214 bytes
wr230316sto68.TXT3/31/20161,379 bytes
wr230317sto87.TXT3/31/20179,683 bytes
wr230317sto88.TXT4/3/20179,680 bytes
wr230416sto92.TXT5/12/20161,364 bytes
wr230416sto93.TXT5/12/20161,369 bytes
wr230417sto87.TXT5/3/201717,492 bytes
wr230515sto63.TXT5/29/201513,100 bytes
wr230515sto64.TXT5/29/201513,099 bytes
wr230516sto87.TXT6/23/20162,848 bytes
wr230516sto88.TXT6/23/20162,856 bytes
wr230516sto89.TXT6/24/20162,836 bytes
wr230517sto114.TXT5/30/20175,779 bytes
wr230517sto115.TXT5/31/20175,764 bytes
wr230615sto89.TXT6/30/201511,631 bytes
wr230615sto90.TXT7/1/201511,635 bytes
wr230616sto88.TXT7/1/20162,837 bytes
wr230617sto111.TXT6/30/20172,871 bytes
wr230715sto87.TXT7/29/201518,963 bytes
wr230715sto88.TXT7/29/201518,963 bytes
wr230717sto88.TXT7/28/20175,762 bytes
wr230717sto89.TXT8/17/20175,767 bytes
wr230816sto121.TXT9/1/20165,759 bytes
wr230816sto122.TXT9/1/20165,759 bytes
wr230816sto123.TXT9/3/20165,767 bytes
wr230816sto124.TXT9/7/20165,773 bytes
wr230817sto103.TXT8/31/20174,312 bytes
wr230915sto51.TXT10/7/20158,701 bytes
wr230916sto100.TXT10/14/20164,675 bytes
wr230917sto82.TXT10/17/20177,243 bytes
wr231016sto110.TXT11/2/20162,868 bytes
wr231017sto80.TXT10/30/20174,316 bytes
wr231017sto81.TXT10/31/20174,612 bytes
wr231017sto82.TXT10/31/20174,298 bytes
wr231017sto83.TXT10/31/20174,335 bytes
wr231017sto84.TXT10/31/20174,310 bytes
wr231017sto85.TXT10/31/20174,311 bytes
wr231017sto86.TXT11/1/20174,311 bytes
wr231017sto87.TXT11/2/20174,311 bytes
wr231115sto84.TXT12/3/20151,372 bytes
wr231116sto69.TXT11/28/20164,337 bytes
wr231214sto62.TXT1/5/201510,193 bytes
wr231215sto76.TXT12/28/20151,402 bytes
wr231215sto77.TXT12/28/20151,371 bytes
wr231216sto117.TXT12/30/20166,748 bytes
wr240117sto97.TXT1/31/20178,255 bytes
wr240117sto98.TXT2/2/20178,216 bytes
wr240117sto99.TXT2/27/20178,214 bytes
wr240215sto54.TXT3/2/201521,900 bytes
wr240217sto75.TXT3/2/20177,338 bytes
wr240217sto77.TXT5/4/20177,228 bytes
wr240315sto57.TXT3/31/20151,373 bytes
wr240316sto71.TXT3/31/20161,381 bytes
wr240317sto103.TXT3/31/20178,253 bytes
wr240317sto104.TXT4/3/20178,215 bytes
wr240317sto105.TXT4/3/20178,215 bytes
wr240415sto85.TXT5/21/201527,761 bytes
wr240417sto153.TXT5/4/201717,542 bytes
wr240516sto113.TXT6/1/20162,832 bytes
wr240517sto125.TXT5/31/20174,297 bytes
wr240615sto82.TXT6/30/201511,631 bytes
wr240615sto83.TXT6/30/201511,640 bytes
wr240615sto84.TXT7/1/201511,643 bytes
wr240616sto79.TXT7/1/20164,321 bytes
wr240616sto80.TXT7/6/20164,307 bytes
wr240617sto116.TXT6/30/20172,857 bytes
wr240715sto70.TXT7/29/201518,963 bytes
wr240716sto76.TXT8/1/20162,834 bytes
wr240717sto119.TXT8/17/20175,797 bytes
wr240816sto125.TXT8/29/20164,299 bytes
wr240816sto132.TXT9/1/20164,293 bytes
wr240816sto133.TXT9/3/20164,301 bytes
wr240817sto109.TXT8/31/20174,335 bytes
wr240817sto110.TXT8/31/20174,312 bytes
wr240915sto54.TXT10/7/201510,166 bytes
wr240916sto107.TXT10/14/20164,675 bytes
wr240917sto120.TXT10/17/20177,245 bytes
wr241017sto66.TXT11/2/20174,311 bytes
wr241017sto67.TXT11/2/20174,334 bytes
wr241115sto78.TXT12/3/20151,370 bytes
wr241116sto91.TXT11/29/20164,319 bytes
wr241214sto58.TXT1/5/201510,193 bytes
wr241215sto79.TXT12/29/20151,407 bytes
wr241215sto80.TXT12/29/20151,372 bytes
wr241215sto81.TXT12/29/20151,372 bytes
wr241215sto82.TXT12/29/20151,372 bytes
wr241215sto84.TXT12/30/20151,360 bytes
wr241215sto85.TXT12/30/20151,370 bytes
wr250116sto114.TXT2/2/20161,378 bytes
wr250117sto89.TXT1/31/20178,693 bytes
wr250117sto90.TXT1/31/20178,735 bytes
wr250117sto91.TXT2/2/20178,706 bytes
wr250117sto92.TXT2/3/20178,706 bytes
wr250216sto69.TXT3/3/20161,379 bytes
wr250216sto70.TXT3/8/20161,377 bytes
wr250216sto71.TXT3/8/20161,377 bytes
wr250217sto107.TXT3/2/20177,343 bytes
wr250217sto108.TXT5/4/20177,229 bytes
wr250217sto109.TXT5/4/20177,229 bytes
wr250315sto35.TXT3/31/20151,395 bytes
wr250317sto87.TXT3/31/20178,240 bytes
wr250317sto88.TXT4/3/20178,214 bytes
wr250317sto89.TXT4/3/20178,222 bytes
wr250415sto95.TXT5/21/201527,761 bytes
wr250416sto56.TXT6/2/20162,835 bytes
wr250417sto86.TXT5/4/201717,530 bytes
wr250417sto87.TXT5/4/201717,506 bytes
wr250515sto71.TXT6/1/201513,093 bytes
wr250516sto148.TXT6/1/20161,366 bytes
wr250517sto125.TXT5/31/20175,771 bytes
wr250615sto78.TXT6/30/20157,233 bytes
wr250616sto111.TXT6/30/20165,789 bytes
wr250616sto112.TXT6/30/20165,777 bytes
wr250616sto113.TXT6/30/20165,774 bytes
wr250616sto115.TXT7/1/20165,770 bytes
wr250617sto118.TXT6/30/20172,847 bytes
wr250617sto119.TXT7/3/20172,833 bytes
wr250717sto91.TXT8/1/20172,915 bytes
wr250717sto92.TXT8/17/20172,861 bytes
wr250816sto101.TXT9/1/20162,837 bytes
wr250817sto138.TXT8/31/20174,308 bytes
wr250817sto139.TXT8/31/20174,319 bytes
wr250915sto46.TXT10/7/201511,627 bytes
wr250917sto136.TXT10/3/20177,247 bytes
wr250917sto137.TXT10/10/20177,246 bytes
wr251017sto80.TXT11/1/20173,023 bytes
wr251017sto81.TXT11/1/20172,844 bytes
wr251115sto85.TXT12/3/20151,370 bytes
wr251117sto116.TXT12/18/201716,046 bytes
wr251214sto46.TXT12/30/201410,164 bytes
wr251214sto47.TXT1/6/201510,172 bytes
wr260116sto115.TXT2/1/20161,383 bytes
wr260116sto116.TXT2/2/20161,375 bytes
wr260117sto117.TXT2/1/20177,245 bytes
wr260117sto118.TXT2/1/20177,243 bytes
wr260117sto119.TXT2/2/20177,247 bytes
wr260117sto120.TXT2/2/20177,275 bytes
wr260117sto121.TXT2/2/20177,246 bytes
wr260215sto41.TXT3/23/201521,893 bytes
wr260216sto70.TXT3/8/20161,377 bytes
wr260217sto93.TXT3/3/20177,342 bytes
wr260217sto95.TXT5/4/20177,228 bytes
wr260316sto85.TXT4/12/20161,371 bytes
wr260316sto86.TXT4/13/20161,366 bytes
wr260317sto100.TXT4/3/20178,223 bytes
wr260317sto101.TXT4/3/20178,215 bytes
wr260317sto99.TXT3/31/20178,227 bytes
wr260415sto76.TXT5/21/201527,762 bytes
wr260417sto85.TXT5/3/201717,505 bytes
wr260417sto86.TXT5/5/201717,528 bytes
wr260417sto87.TXT5/9/201717,529 bytes
wr260515sto60.TXT6/1/201513,093 bytes
wr260517sto137.TXT5/31/20175,763 bytes
wr260616sto110.TXT7/1/20162,843 bytes
wr260717sto95.TXT7/31/20172,875 bytes
wr260717sto96.TXT7/31/20172,880 bytes
wr260717sto97.TXT8/17/20172,855 bytes
wr260816sto120.TXT8/31/20162,844 bytes
wr260816sto121.TXT9/1/20162,827 bytes
wr260816sto122.TXT9/6/20162,845 bytes
wr260817sto129.TXT8/31/20177,231 bytes
wr260915sto56.TXT10/7/20158,712 bytes
wr260916sto94.TXT10/14/20164,674 bytes
wr260917sto110.TXT10/3/20177,229 bytes
wr260917sto111.TXT10/3/20177,229 bytes
wr260917sto112.TXT10/10/20177,246 bytes
wr261017sto63.TXT11/1/20172,951 bytes
wr261017sto64.TXT11/1/20172,844 bytes
wr261017sto65.TXT11/2/20172,829 bytes
wr261017sto66.TXT11/2/20172,829 bytes
wr261017sto67.TXT11/14/20172,843 bytes
wr261115sto72.TXT12/3/20151,370 bytes
wr261117sto109.TXT12/1/201713,115 bytes
wr261117sto110.TXT12/18/201713,120 bytes
wr261214sto63.TXT1/6/201510,183 bytes
wr261214sto64.TXT1/12/201510,167 bytes
wr261216sto120.TXT1/9/20178,707 bytes
wr270115sto74.TXT2/4/201520,440 bytes
wr270117sto93.TXT2/1/20177,292 bytes
wr270117sto94.TXT2/2/20177,230 bytes
wr270117sto95.TXT2/6/20177,231 bytes
wr270217sto103.TXT5/4/20177,229 bytes
wr270316sto63.TXT4/20/20161,366 bytes
wr270317sto108.TXT4/3/20178,214 bytes
wr270415sto55.TXT5/21/201527,761 bytes
wr270417sto100.TXT5/9/201717,549 bytes
wr270417sto101.TXT6/16/201717,517 bytes
wr270417sto102.TXT6/16/201717,517 bytes
wr270417sto103.TXT6/22/201717,492 bytes
wr270417sto104.TXT6/22/201717,490 bytes
wr270417sto98.TXT5/4/201717,489 bytes
wr270417sto99.TXT5/5/201717,529 bytes
wr270516sto99.TXT6/1/20161,374 bytes
wr270517sto130.TXT6/1/20177,230 bytes
wr270517sto131.TXT6/5/20177,241 bytes
wr270617sto177.TXT7/4/20172,846 bytes
wr270716sto68.TXT8/1/20162,857 bytes
wr270716sto69.TXT8/8/20162,833 bytes
wr270717sto81.TXT8/17/20172,886 bytes
wr270815sto68.TXT12/3/201511,633 bytes
wr270816sto101.TXT9/1/20162,827 bytes
wr270915sto72.TXT10/7/20158,695 bytes
wr270916sto102.TXT10/3/20164,299 bytes
wr270916sto103.TXT10/14/20164,620 bytes
wr270917sto141.TXT10/3/20177,316 bytes
wr270917sto142.TXT10/3/20177,247 bytes
wr270917sto143.TXT10/3/20177,232 bytes
wr270917sto144.TXT10/3/20177,231 bytes
wr270917sto146.TXT10/3/20177,231 bytes
wr270917sto147.TXT10/10/20177,246 bytes
wr271015sto72.TXT11/2/20151,377 bytes
wr271015sto73.TXT11/3/20151,377 bytes
wr271017sto77.TXT11/1/20172,903 bytes
wr271017sto78.TXT11/1/20172,844 bytes
wr271017sto79.TXT11/1/20172,844 bytes
wr271017sto80.TXT11/2/20172,829 bytes
wr271017sto81.TXT11/14/20172,843 bytes
wr271115sto68.TXT12/3/20151,369 bytes
wr271117sto105.TXT12/4/201713,104 bytes
wr271117sto106.TXT12/21/201713,109 bytes
wr271214sto67.TXT1/5/201510,193 bytes
wr280117sto92.TXT2/2/20179,757 bytes
wr280315sto47.TXT4/7/20151,370 bytes
wr280316sto70.TXT4/20/20161,388 bytes
wr280317sto98.TXT4/3/20176,747 bytes
wr280317sto99.TXT4/5/20178,213 bytes
wr280415sto70.TXT5/21/201529,224 bytes
wr280416sto70.TXT5/3/20161,365 bytes
wr280417sto84.TXT5/3/201717,501 bytes
wr280417sto85.TXT5/3/201717,492 bytes
wr280417sto86.TXT5/5/201717,528 bytes
wr280716sto77.TXT8/2/20162,840 bytes
wr280716sto78.TXT8/8/20162,835 bytes
wr280717sto99.TXT8/17/20172,848 bytes
wr280915sto74.TXT10/3/20158,715 bytes
wr280916sto91.TXT10/3/20164,298 bytes
wr280916sto92.TXT10/7/20164,297 bytes
wr280916sto93.TXT10/14/20164,675 bytes
wr280917sto105.TXT10/3/201710,239 bytes
wr280917sto106.TXT10/10/201710,170 bytes
wr281016sto73.TXT11/2/20162,855 bytes
wr281016sto74.TXT11/2/20162,830 bytes
wr281017sto78.TXT11/2/20174,297 bytes
wr281017sto79.TXT11/2/20174,309 bytes
wr281017sto80.TXT11/2/20174,309 bytes
wr281017sto81.TXT11/14/20174,309 bytes
wr281115sto67.TXT12/3/20151,370 bytes
wr281117sto118.TXT12/6/201714,564 bytes
wr281117sto119.TXT12/21/201714,569 bytes
wr281216sto73.TXT1/3/20177,229 bytes
wr290316sto58.TXT4/20/20161,394 bytes
wr290317sto76.TXT4/3/20178,213 bytes
wr290415sto82.TXT5/21/201529,223 bytes
wr290417sto113.TXT5/5/201717,529 bytes
wr290417sto114.TXT5/8/201717,530 bytes
wr290417sto115.TXT6/15/201717,506 bytes
wr290616sto90.TXT7/13/20162,857 bytes
wr290715sto65.TXT8/10/201518,969 bytes
wr290715sto67.TXT8/10/201518,970 bytes
wr290816sto91.TXT9/6/20162,830 bytes
wr290816sto92.TXT9/16/20162,846 bytes
wr290816sto93.TXT9/16/20162,845 bytes
wr290916sto89.TXT10/7/20164,297 bytes
wr290916sto90.TXT10/14/20164,675 bytes
wr290917sto98.TXT10/10/20177,237 bytes
wr291116sto75.TXT12/9/20164,368 bytes
wr291117sto123.TXT12/10/201711,634 bytes
wr291117sto126.TXT12/21/201711,649 bytes
wr300117sto102.TXT2/7/20178,216 bytes
wr300117sto103.TXT2/7/20178,317 bytes
wr300117sto104.TXT5/19/20178,222 bytes
wr300316sto69.TXT4/20/20161,367 bytes
wr300415sto69.TXT5/21/201527,757 bytes
wr300416sto83.TXT5/11/20161,375 bytes
wr300416sto84.TXT5/10/20161,372 bytes
wr300716sto80.TXT8/5/20162,844 bytes
wr300717sto113.TXT8/17/20174,296 bytes
wr300817sto118.TXT9/4/20177,229 bytes
wr300915sto58.TXT10/7/20158,697 bytes
wr300916sto110.TXT10/14/20164,676 bytes
wr300917sto96.TXT10/10/20177,237 bytes
wr301016sto168.TXT11/15/20164,316 bytes
wr301016sto169.TXT11/16/20164,316 bytes
wr301016sto170.TXT11/16/20164,316 bytes
wr301016sto171.TXT11/17/20164,316 bytes
wr301117sto116.TXT12/21/201713,347 bytes
wr301215sto93.TXT1/8/20161,372 bytes
wr301216sto92.TXT2/7/20177,228 bytes
wr310115sto57.TXT2/10/201520,429 bytes
wr310117sto95.TXT2/7/20177,229 bytes
wr310117sto96.TXT5/19/20177,227 bytes
wr310316sto57.TXT4/11/20161,365 bytes
wr310316sto58.TXT4/20/20161,365 bytes
wr310516sto95.TXT6/13/20161,370 bytes
wr310516sto96.TXT6/13/20161,365 bytes
wr310717sto119.TXT8/17/20173,070 bytes
wr310816sto89.TXT9/6/20162,839 bytes
wr311015sto85.TXT11/6/20151,368 bytes
wr311216sto78.TXT2/7/20177,228 bytes